PROCES AKREDYTACYJNY DLA MEDIÓW ZAKOŃCZYŁ SIĘ 12.04

Akredytacje mogą zostać udzielone jedynie aktywnym zawodowo przedstawicielom mediów. Wyróżniamy trzy rodzaje akredytacji: MEDIA, MEDIA PHOTO oraz MEDIA CREW. Warunkiem przyznania akredytacji jest wypełnienie FORMULARZA AKREDYTACYJNEGO. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia o akredytację bez podania przyczyny.

Odbiór akredytacji jest możliwy tylko w Biurze Prasowym w Centrum Festiwalowym po okazaniu dokumentu tożsamości lub legitymacji dziennikarskiej. 

Żadna z akredytacji nie upoważnia do wstępu na Galę Otwarcia i Galę Zamknięcia oraz na pozostałe wydarzenia towarzyszące, na które obowiązują specjalne zaproszenia. Akredytacje MEDIA PHOTO upoważniają do wejścia do wydzielonych stref PHOTO. 

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na adres mailowy: p.madetko@offcamera.pl